Pentru informația integrală vă invităm să accesați site-ul ANERSFR.

poza

“Ideea acestui articol s-a născut din dorința de a veni în sprijinul evaluatorilor de risc la securitate fizică, atunci când trebuie să stabilească dacă un obiectiv supus evaluării intră sub incidența prevederilor art. 68-lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor și a art. 81 din Anexa 1 la norme, adică face parte sau nu din categoria unităţilor/instituţiilor de interes public.

Chiar dacă a făcut obiectul mai multor corespondențe cu autoritatea de aplicare a legii, precum și a numeroase expuneri în cadrul evenimentelor și a seminariilor profesionale, identificarea apartenenței unui obiectiv la categoria unităţilor/instituţiilor de interes public rămâne, în practică, o problemă deosebit de dificilă pentru mulți evaluatori, unii chiar cu experiență.

Ultima dezbatere pe această temă la care am asistat a fost în cadrul celei de a VII-a ediție a Conferinței de analiză a riscului, desfășurată în format fizic în data de 12 mai 2022, în organizarea comună a ARTS și ANERSFR, discuțiile fiind inițiate pe ideea necesității unei liste cu obiectivele ce s-ar încadra în categoria unităţilor/instituţiilor de interes public. Am afirmat în mai multe rânduri că o enumerare exhaustivă a acestor obiective nu este posibilă și sper ca în cadrul acestui articol să mă fac înțeles de ce am această convingere.

Revenind la tema prezentului material trebuie reamintit că autoritatea de aplicare a legii, în fiecare din răspunsurile punctuale emise, a încercat să clarifice aspectele definitorii a sintagmei ”interes public” în sensul vizat în cadrul normativ din domeniul pazei.

Astfel, Direcția de Ordine Publică a precizat că ”interesul public este acel interes care vizează ordinea de drept și democrația constituțională, garantarea drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competențelor autorităților publice”. În continuarea precizărilor emise, Autoritatea a menționat că ”prin sintagma instituții/unități de interes public au fost avute în vedere acele entități ce desfășoară activități care prin natura lor satisfac cetățenilor anumite nevoi personale, de grup sau cu caracter comunitar, garantate de stat prin legislație și instituțiile sale, reieșind că în această categorie pot fi regăsite și unități cu capital privat, pe lângă entitățile de stat care au atribuții preponderent în acest sens”. Prin adresele emise, ca urmare a unor analize punctuale, autoritatea a stabilit o serie de obiective care corespund conceptelor anterior enunțate, în rândul cărora regăsim unități medicale umane, unități de învățământ, lăcașuri de cult ale cultelor recunoscute prin lege, birouri notariale și de avocați, farmaciile umane, primării, etc., fără a menționa că sunt stabilite toate obiectivele din această categorie, precizând că trebuie avută ”în vedere diversitatea acestor unități”, iar încadrarea unor unități/instituții în categoria celor de interes public, se poate face doar în urma unei analize foarte amănunțite efectuată de evaluator, respectându-se aceleași principii, enunțate anterior. “

Navigare
Contact

Contact

tel: 0371.401.262
mob: 0726.26.28.07
mob: 0726.26.28.02
mail: office@sectra.ro
orar: L-V, 08.00-16.00