Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal cod COR 242231

RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

COD COR 242231   

 (DATA PROTECTION OFFICER)

Cursul de Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal este o specializare nou  conceputa pe baza Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 2016/679 (GDPR), care a devenit aplicabil in mod obligatoriu pe teritoriul Uniunii Europene. Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal, numit si Data Protection Officer, este persoana cheie intr-o organizatie, care face parte din top-managementul acesteia, respectiv aceasta persoana asigura buna desfasurare a protectiei informatiilor personale ale angajatilor, ai clientilor si a tertilor. De asemenea initieaza si asigura comunicarea eficienta in relatia operator-persoanele vizate-persoane imputernicite-terti  si autoritatile nationale si internationale, care au legatura cu protectia datelor cu caracter personal.   

Noua specializare, de asemena, deschide porti spre un nou serviciu in domeniul Securitatii private, mai ales in CONSULTANTA in securitatea informatiilor, intrucat acest serviciu se poate externaliza, insa permite unei persoane numite sau angajate din organizatie sa practice aceasta noua ocupatie.

Durata programului de formare profesionala este de 180 de ore (60 de ore  pregatire teoretica si  120 de ore pregatire practica individuala).
 
Autorizari  
 
Cursul acreditat de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale ofera competentele si abilitatile necesare si calitatile profesionale, in special a cunostiintelor de specialitate in dreptul si practicilor din domeniul protectiei datelor si in indeplinirea sarcinilor speciale.
 La absolvirea cursului se elibereaza un Certificat de absolvire emis de Ministerul Educatiei Nationale pentru ocupatia  "Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal"- cod COR 242231.
 
Competente si deprinderi dobandite   
 1.  Informarea organizatiei si a persoanelor vizate cu privire la drepturile si obligatiile lor in baza legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.
 2. Monitorizarea modalitatii in care organizatia respecta legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si standardele specifice la care organizatia a aderat.
 3. Emiterea de recomandari si oferirea asistentei de specialitate organizatiei cu privire la interpretarea si aplicarea prevederilor legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.
 4. Gestionarea relatiei cu autoritatea de supraveghere in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
 5. Respectarea principiului obiectivitatii in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
 6. Asigurarea si gestionarea registrului de evidenta al prelucrarii datelor cu caracter personal.
 7. Gestionarea si coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizarii sarcinilor si activitatilor specifice domeniului protectiei datelor cu caracter personal.
 8. Dezvoltarea profesionala continua in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
 9. Monitorizarea aplicarii instrumentelor si metodelor de imbunatatire a eficacitatii sistemului de management al securitatii informatiei.
 10. Analizarea si evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Documente si conditii pentru inscriere

 • cerere si contract de inscriere - in original
 • copie carte de identitate
 • copie diploma licenta studii superioare- diploma de LICENTA (4 ani) sau diploma de licenta (3 ani) - Nivel 6 conform Cadrului National al Calificarilor – CNC/EQF
 • adeverinta medicala de la medicul de familie cu mentiunea "clinic sanatos" sau fisa de aptitudini de la medicul de medicina muncii „apt” - in original
 • se achita un avans in valoare de 10% din taxa integrala de curs.                                                

 

Curs DPO Sectra.ro

DESCARCA CERERE SI CONTRACT

 
Cerere oferta si contact la:
 

 

 

Navigare
Contact

Contact

tel: 0371.401.262
mob: 0726.26.28.07
mob: 0726.26.28.03
-mail: office@sectra.ro
orar: L-V, 08.00-16.00