MANAGER DE SECURITATE

Managerul de securitate, organizează activitatea compartimentului de specialitate, urmărește randamentul și eficiența activităților. Activitatea managerului de securitate este o activitate obiectiva care asigura echipei de conducere informațiile necesare despre cadrul de desfășurare al procesului de management al securității, astfel încât obiectivele entității să fie îndeplinite. Trebuie sa identifice amenințările, vulnerabilitățile și riscurile, sa evidențieze măsurile pentru a diminua riscurile la un nivel rezonabil și să implice managementul de vârf în proces, astfel încât acesta sa înțeleagă impactul și să poată determina dacă rezultatele preconizate a fi obținute sunt acceptabile. Acesta este mecanismul prin care activitatea managerului de securitate creează valoare adăugată pentru entitate.

Navigare
Contact

Contact

tel: 0371.401.262
mob: 0726.26.28.07
mob: 0726.26.28.02
mail: office@sectra.ro
orar: L-V, 08.00-16.00