INFORMARE

Politica de securitate privind datele cu caracter personal al societatii comerciale SC SECTRA SRL

 

Stimati parteneri,

In 25 mai 2018 a devenit aplicabil L 119/1 REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

SC SECTRA SRL din Cluj-Napoca suntem inregistrati la Oficiul National de Registru al Comertului de langa Tribunalul Cluj, prin codul unic de identificare nr. 21203539 si ne desfasuram activitatea la punctul de lucru de pe strada Govora nr. 8, Parter.

Obiectul unic de activitate autorizat este definit, conform clasificarii CAEN:  8559 – Alte forme de invatamant n.c.a., prin care suntem autorizati sa organizam programe de formare profesionala.

Pentru a activa in acest domeniu, este necesara prelucrarea datelor Dumneavoastra cu caracter personal, in functie de necesitatea si complexitatea proceselor aferente serviciilor solicitate si oferite.  Datele personale prelucrate  pot fi:   nume, prenume, cod numeric personal, data si locul nasterii, adresa de resedinta, prenumele parintilor; date cu privire la nivelul de studii, date cu privire la aptitudinile persoanei vizate din punct de vedere medical si / sau psihologic pentru a urma programe specializate in cadrul societatii;  date cu privire la istoricul persoanei privind activitatea sa in munca; date cu privire la competentele profesionale detinute de persoana vizata precum si date cu privire la situația fiscala si juridica, condamnari penale si infractiuni; date privind evaluarea profesionala periodica si finala a persoanei vizate; date cu privire la adresa postala electronica, respectiv date personale biometrice de identificare a persoanei vizate;

Principiile noastre de securitate sunt cele trei elemente care constituie baza politicii de securitate, prin care va asiguram ca datele personale sunt prelucrate in siguranta:

 • confidentialitate –  la fiecare nod de prelucrare a datelor cu caracter personal alsocietatii, respectiv fiecare canal de comunicare pe care societatea noastra il foloseste este secretizata si securizata;
 • integritate – datele cu caracter personal ajung doar la persoanele autorizate, prin intermediul canalelor de comunicare si a nodurilor de prelucrare in forma autentica, originala;
 • disponibilitate – informatiile si datele cu caracter personal sunt puse la dispozitia persoanei vizate, in conformitate cu legislatia internationala, europeana si locala. 

Avand obligatia si dorinta de a ne conforma cu Regulamentul 2016/679, am definit scopurile si mijloacele utilizarii datelor cu caracter personal: motivul principal al constituirii politicii de securitate, este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel va informam cum protejam datele personale si cum ne conformam prevederilor Regulamentului General privind Protectia Datelor .

Procesarea datelor cu caracter personal in cadrul companiei noastre consta in colectarea, prelucrarea, pastrarea datelor determinate de urmatoarele scopuri prin mijloacele necesare, dupa cum urmeaza:

 • Comercial – ofertare educationala si financiara a programelor de formare profesionala conform O.G. 129/2000 prin mediul electronic: e-mailuri personale si de grup, mesaje text tip GSM, reţele de socializare.
 • Marketing direct si indirect – informare despre programele de formare profesionala autorizate si neautorizate conform O.G. 129/2000 in derulare si programate, online marketing, site web, cookie-uri.
 • Administrarea si managementul programelor de formare profesionala mai sus mentionate (prezenta, cataloage, liste si nomenclatoare).
 • Financiar-contabile-emitere comenzi, facturi, proforme, documente justificative de plata si alte documente prevazute de legislatia in vigoare din Romania si Uniunea Europeana.
 • Informarea persoanelor vizate despre desfasurarea programelor de formare.
 • Trimiterea si primirea formularelor necesare derularii activitatii
 • Comunicarea între operator, părţile terţe şi persoanele vizate.
 • Realizare de profiluri in sistemele informatice si letrice prin mijloace automatizate si umane.
 • Indeplinirea obligatiilor operatorului SC SECTRA SRL către autoritaţile competente (părţile terţe)
 • Scopuri statistice si de raportare – prelucrare, pastrare, analizare si evaluare a acestor date de catre operator si persoane terte
 • Scopuri legate de securitatea si sanatatea muncii si situatii de urgenta (SSM, PSI).
 • Scopuri legate de securitatea fizica, conform Legea 333/2003 republicata cu completarile si modificarile ulterioare.

Pentru oferirea serviciilor de formare profesionala si ale altor servicii conexe, cat mai apropiate de interesele Dumneavoastra, putem prelucra date personale care permit identificarea preferintelor Dumneavoastra, inclusiv prin procese automate, care nu presupun interventie umana. Pentru aceasta, respectiv pentru comunicarile de marketing direct, vom tine intotdeauna cont de optiunile Dumneavoastra.

In vederea asigurarii proceselor ce tin de datele cu caracter personal si respectarea respectarea prezentei politicii de securitate , am numit un reprezentant din cadrul companiei noastre, care supervizeaza procesul de prelucrare a datelor personale, respectiv actioneaza atunci, cand situatia necesita acest lucru.  

In cazul in care doriti sa obtineti mai multe informatii despre politica noastra de securitate sau despre Regulamentul EU-GDPR, va rugam sa accesati pagina noastra oficiala: https://sectra.ro/gdpr/ sau  https://sectra.ro/wp-content/uploads/2017/06/Regulament-protectia-datelor-caracter-personal.pdf .

De asemnea aveti posibilitatea sa solicitati informatii, sa verificati si sa modificati oricand acordurile existente referitoare la datele personale ale Dumneavoastra solicitand acest lucru pe adresa de e-mail office@sectra.ro, sau prin solicitare scrisa si inregistrata la secretariatul nostru din Municipiul Cluj Napoca, str. Govora nr. 8, parter.

Pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ne revin sau in alte scopuri legitime este posibil sa transmitem datele tale personale catre autoritati publice, organe judiciare, birouri notariale, consultanti externi, societati de curierat sau servicii postale, alte institutii financiar-bancare imputerniciti catre care am externalizat furnizarea anumitor servicii si alte categorii de destinatari din Romania

Datele Dumneavoastra personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale, respectiv, pre- si postcontractuale, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu.

Drepurile perosanelor, carora prelucram datele cu caracter personal, sunt: 

 • Dreptul la informare – se pot solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor personale;
 • Dreptul la rectificare – se pot rectifica datele personale inexacte sau se poti completa;
 • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – se pot obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – se poate solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care se contesta exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul de opozitie – persoanele fizice de pot opune, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – se pot primi, in anumite conditii, datele personale pe care le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plangere – se poate depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimtamantului. Se poate revoca consimtamantul.  Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: se poate cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si se poate contesta decizia.

Va puteti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat prin transmiterea a unei solicitari pe adresa noastra de e-mail office@sectra.ro sau prin adresa scrisa si inregistrata la secretariatul punctul de lucru de pe Str. Govora nr. 8, Parter din Cluj-Napoca sau prin E-mail, la: adresa office@sectra.ro, sau apeland ghiseului unic al “Autoritatea Nationala pentru Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal” (ANSPDCP). 

 

Navigare
Contact

Contact

tel: 0371.32.62.77
mob: 0726.26.28.07
mob: 0726.26.28.03
e-mail: office@sectra.ro
orar: L-V, 08.00-16.00