ÎNTREBĂRI FRECVENTE

 

 • ÎntrebareÎn ce domenii se organizează cursurile de specializare?
 • RăspunsOrganizăm cursuri de dezvoltare personală și în domeniul securității private.

 

 • Întrebare: Care sunt codurile C.O.R. (Codul Ocupațiilor din Romania) aferente cursurilor din domeniul securității private?
 • Răspuns:       

                                  - Tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video și control acces – cod COR 352130

                                  - Evaluator de risc la securitatea fizică - cod COR 242115

                                  - Proiectant sisteme de securitate - cod COR 215119

                                  - Inginer sisteme de securitate - cod COR 215222

                                  - Manager de securitate - cod COR 121306

                                  - Consultant de securitate - cod COR 242113

 • Întrebare: Unde și cum se organizează cursurile autorizate de formare profesională?
 • RăspunsCursurile se organizează regulat în judetul Cluj - la Cluj Napoca. Însă, în cazul solicitărilor speciale, se pot organiza cursuri și în alte județe: Bihor - la Oradea, Timișoara; Bistrița Năsăud - Bistrița, Sălaj - Zalău, Satu Mare, Arad, Gorj - Târgu Jiu, Maramureș - Baia Mare, Hunedoara - Deva, Alba - Alba Iulia, Brașov, Sibiu - Mediaș, Mureș - Târgu Mureș, București, Constanța.

 • Întrebare: Pentru cine sunt cursurile din domeniul securității private?
 • RăspunsCursurile din domeniul securității private se adresează persoanelor care doresc să activeze în acest domeniu sub incidența Legii 333/2003.

 • Întrebare: De ce este nevoie să urmez un curs de specializare în domeniul securității private?
 • RăspunsConform legislației în vigoare, activitatea de evaluare de risc la securitatea fizică, protecția persoanelor și a bunurilor este supervizată și controlată de către autoritățile competente; acestea sunt desemnate prin licențiere sau autorizare specială să desfășoare activitatea de proiectare și execuție a lucrărilor, punere în funcțiune a sistemelor de securitate, respectiv activitatea de planificare, organizare și execuție a pazei și a protecției.

 • Întrebare: Cum se procedează pentru înscrierea la cursuri?
 • Răspuns: Accesați din meniu cursul la care doriți să vă înscrieți; acolo veți găsi atât documentele necesare pentru înscriere cât și condițiile de eligibilitate impuse de Standardele Educaționale și ale programelor-cadru. Descărcați cererea de înscriere și Contractul de formare profesională aferent cursului respectiv. După ce ați descărcat și ați completat formularele, va trebui să le trimiteți în format electronic la adresa noastră de e-mail: office@sectra.ro.  Noi vă vom contacta în cel mai scurt timp posibil, pentru alte detalii.

 • Întrebare: Cum pot afla perioada de desfășurare a cursurilor și termenul limită pentru înscriere?
 • RăspunsDetalii privind calendarul cursurilor și înscrierilor găsiți în secțiunea Agenda cursuri din meniul principal.

 • Întrebare: Cum se completează formularul de înscriere?
 • Răspuns: Cererea de înscriere se completează cu majuscule și cu scris lizibil, în fiecare rubrică. Contractul de formare profesională se încheie între SC SECTRA SRL și persoana fizică înscrisă în program.

 • Întrebare: Pe cine pot contacta dacă am nevoie de îndrumare sau informații suplimentare (spre exemplu: cazare, servirea meselor, parcare în apropiere etc.) ?
 • RăspunsVă puteți adresa cu încredere reprezentanților noștri. Suntem dispuși să vă ajutăm și să vă punem la dispoziție informațiile de care aveți nevoie pentru ca șederea Dumneavoastră la Cluj-Napoca să fie cât mai plăcută și liniștită!

 • Întrebare: Cine va achita contravaloarea programului de formare profesională pe care îl veți urma?
 • Răspuns: Cursul de formare profesională se poate achita de către persoana care se înscrie sau de către firma la care activează sau urmează să activeze persoana înscrisă. Pe cererea de înscriere se va bifa opțiunea „de mine personal” sau „de către firma/instituția la care lucrez”.

 • Întrebare: Cursurile de formare profesională sunt deductibile?
 • RăspunsDA. Cursurile de formare profesională SUNT deductibile.

 • Întrebare: Cursurile de formare profesională sunt purtătoare de T.V.A.?
 • RăspunsNU. Cursurile de formare profesională sunt SCUTITE de T.V.A.

 • Întrebare: Cum pot afla contravaloarea cursurilor de formare profesională?
 • RăspunsPrețul cursului de formare profesională se va stabili în oferta educațională și financiară, pe care o veți putea vizualiza în căsuța Dumneavoastră de e-mail, în cazul în care ați solicitat acest lucru telefonic sau personal.

 • Întrebare: Când achit contravaloarea cursului?
 • RăspunsTaxa de participare va fi achitată până la data scadenței mentionată pe factura proforma sau fiscală, ce va fi expediată pe adresa Dumneavoastră de e-mail.

 • Întrebare: Cum pot achita serviciile facturate?
 • Răspuns:  Facturile se pot achita :    

- numerar  (la secretariat)

- card bancar  (la secretariat)

- transfer bancar       
               

 • Întrebare: Care este modalitatea de desfășurare a cursurilor (perioada, programul și locația)?
 • RăspunsDupă validarea înscrierilor, vă vom comunica perioada exactă a cursurilor, programul, respectiv locația de desfășurare acestora. De asemenea, veți primi și materialul de studii/lectură împreună cu alte instrucțiuni referitoare la desfășurarea cursurilor de securitate.

 • Întrebare: Când se consideră că am absolvit cursul?
 • Răspuns: Fiecare curs autorizat se finalizează cu examenul de absolvire, dat în prezența membrilor din Comisia de Examinare; aceasta va comunica rezultatele examenului în termenii legali.

 • Întrebare: Când aflu rezultatul examenului?
 • RăspunsRezultatele vor fi comunicate după ce Comisia de Examinare a validat procesul de absolvire.

 • Întrebare: Când pot intra în posesia certificatului de absolvire?
 • Răspuns: Absolvenții care au promovat examenul vor fi notificați când și cum pot intra în posesia certificatului de absolvire.

 • Întrebare: Cum obțin licența și/sau autorizația de funcționare de la IGPR și/sau IGSU?
 • RăspunsSocietățile se pot licenția sau autoriza doar prin persoanele fizice care dețin Certificat de competență în domeniul securității private specifice. Sub incidența acestor legi intră atât conducătorii unităților/societăților, cât și personalul tehnic avizat/autorizat din cadrul societății.

 • Întrebare: Ce înseamnă GDPR și ce reprezintă el?
 • Răspuns: GDPR sau “Regulamentul General Privind Protecția Datelor” reprezintă un set de reguli ce au ca scop protejarea datelor cu caracter personal și delimitarea clară a modului cum acestea pot fi prelucrate.  

 • Întrebare: Ce reprezintă datele cu caracter personal și care sunt acestea?
 • RăspunsDatele cu caracter personal reprezintă orice informație prin care o persoană fizică este identificabilă prin metode directe sau indirecte. Aceste date cu caracter personal sunt: elemente de identificare (CNP, serie și nr. carte identitate), nume, numele părinților sau a copiilor, apartenența religioasă, politică, sex, date de naștere, date de căsătorie, date de localizare (GPS, adresă), un identificator online (adresa IP sau adresa de e-mail, cookies) sau elemente specifice ale identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale (ex. card de sănătate, poze, avize psihologice, analize/fișe medicale etc.).

 

 • Întrebare: Care sunt drepturile fiecărei persoane, în baza reglementărilor GDPR?
 • RăspunsDrepturile „persoanelor vizate”, ale căror date cu caracter personal sunt și vor fi prelucrate în contextul noului Regulament pe care și noi îl abordăm la Sectra sub titulatura generică de GDPR, vine cu unele drepturi noi pentru indivizi și consolidează unele dintre drepturile care existau deja în Legislația Europeană. Astfel, GDPR oferă persoanelor fizice vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal următoarele drepturi generale:
  • Dreptul de a fi informat
  • Dreptul de acces la date
  • Dreptul la rectificare
  • Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”)
  • Dreptul la restricționarea prelucrării
  • Dreptul la portabilitatea datelor
  • Dreptul la opoziție
  • Drepturi legate de prelucrarea automată a datelor

 

 • Întrebare: Cine trebuie să respecte GDPR?
 • RăspunsRegulamentul GDPR este un act obligatoriu pentru toate statele membre ale Uniunii Europene dar și pentru fiecare stat care operează date cu caracter personal pe teritoriul Uniunii Europene, prin tratate speciale deja existente. Organizațiile de orice tip, de orice fel și mărime care prelucrează, modifică, păstrează datele cu caracter personal și creează „profiluri” ale persoanei sau ale „persoanelor vizate” sunt numiți „operatori”, iar terța parte se numește „procesator”.

 

 • Întrebare: De când a intrat în vigoare GDPR?
 • RăspunsGDPR a fost inițiat în anul 2013, în urma unei breșe de securitate și a unui atentat masiv asupra datelor personale colectate și procesate. Regulamentul GDPR, în forma lui actuală, a fost creat în anul 2016 și a intrat în vigoare la data de 25.05.2018. La această dată s-a abrogat automat Directiva 95/46/CE ! Fiecare stat membru al Uniunii Europene are obligația să respecte acest regulament, fără excepții !

 

 • Întrebare: Cine supervizeaza si controleaza EU GDPR?
 • RăspunsAutoritatea din România care va supraveghea respectarea Regulamentului GDPR pe teritoriul României este ANSPDPC, adică Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

 

 • Întrebare: Cine sunt operatorii datelor cu caracter personal?
 • RăspunsOperatorii și/sau procesatorii de date cu caracter personal sunt organizațiile care, singure sau împreună cu altele, stabilesc scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal: persoanele fizice autorizate ori întreprinderile care colectează, modifică, prelucrează sau păstrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, pentru a fi folosite în diferite scopuri. Exemple: medici de familie, spitale, administratori ai fondurilor de pensii private sau de stat, societăți de leasing, bănci, magazine online, hoteluri, asociații de proprietari și alte tipuri de asociații, cluburi, companii de training și companii care furnizează servicii de utilități, hosting, IT, autorități și instituții publice, ș.a.m.d.

 

 • Întrebare: Cum pun organizațiile în aplicare regulamentul GDPR?
 • RăspunsLa nivelul organizațiilor/operatorilor de date cu caracter personal se desemnează o persoană responsabilă cu implementarea și respectarea Regulamentului GDPR; această persoană va fi declarată la ANSPDPC drept “Data Protection Officer”- Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal/DPO. Această persoană trebuie să facă parte din top-managementul organizației - Director General sau Director Executiv, Administrator, Manager General, Manager de proiect, Manager Resurse Umane ș.a.md.

 

 • Întrebare: Cum se desemnează responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal - DPO?
 • RăspunsDPO se va desemna de către top-managementul companiei/organizației respective.

 

Puteți obține informații, consult specializat și personalizat legat de licențe și autorizații de la specialiștii noștri din domeniu sau de la autoritățile competente. (vezi Legea 333/2003H.G. 301/2012H.G. 301/2012H.G. 1002/2015O.M.A.I. 87/2010)

Navigare
Contact

Contact

tel: 0371.401.262
mob: 0726.26.28.07
mob: 0726.26.28.02
mail: office@sectra.ro
orar: L-V, 08.00-16.00