LEGISLATIE, NORMATIVE 

 

Legislație în domeniul situațiilor de urgență

Reglementări PSI: avizarea-autorizarea privind securitatea la incendiu

Legislație în domeniul avizării-autorizării privind protecția civilă

Ordin legislativ  1.319 din 21 octombrie 2016

Ghidul 3/2019 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal prin mijloace video

REGULAMENT General privind protectia datelor cu caracter personal – GDPR

LEGE nr. 333 din 08.07.2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor*  (actualizată la data de 1 decembrie 2015*)

INSTRUCTIUNE Nr. 9 din 01.02. 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

HOTARAREA Nr. 301 din 11.04.2012 actualizata conform HG 1002/23.12.2015,privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

HG 437/2017 – anexa la HG 301/2012

DECIZIA Nr. 52 din 31.05.2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 98 din 03.11.2010 privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice.

ORDINUL Nr. 87 din 06.04.2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor. 

OMAI nr. 87/06.04.2010 

P118-3 din 2015 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a — Instalații de detectare, semnalizare și avertizare.

HG 51/2018pentru modificarea reglementarii tehnice” Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a III-a-Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare”, indicativ P118/3-2015 

ORDINUL  nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila.

Navigare
Contact

Contact

tel: 0371.401.262
mob: 0726.26.28.07
mob: 0726.26.28.02
mail: office@sectra.ro
orar: L-V, 08.00-16.00