Licențiere IGPR, Autorizare IGSU

Sectra vine în ajutorul societăților comerciale care activează în domeniul Securității private și nu numai, oferind consultanță în:

 • Întocmirea dosarelor de licențiere și reînnoire licențe către IGPR conform legii 333 din 08.07.2003 pentru obținerea avizelor și a licențelor de funcțioare în domeniul sistemelor tehnice de securitate
  • Instalare, modificare,  intreținerea sistemelor tehnice de alarmare;
  • Proiectarea sistemelor tehnice de alarmare;
  • Pază și protecție;

  Și

 • Întocmire dosare de autorizare IGSU
  • Proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu;
  • Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu;
  • Proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor;
  • Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;
  • Proiectarea sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural organizat;
  • Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți;

Evoluăm împreună!

 

👮 Licențierea unei societăți la Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR)  este un proces prin care o companie primește autorizație oficială pentru a desfășura anumite activități sau pentru a deține anumite echipamente în conformitate cu legislația din domeniul securității și al serviciilor private.

În funcție de natura activității pe care societatea dorește să o desfășoare și de echipamentele pe care le deține, aceasta poate fi necesară în scopul respectării legilor și regulamentelor privind securitatea publică și privată.

Principalele aspecte legate de autorizarea unei companii la IGPR:

 1. Documentație corectă: Compania trebuie să completeze și să depună toate documentele necesare pentru licențiere conform cerințelor IGPR. Aceste documente pot include actul constitutiv al companiei, certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului, planurile de afaceri, politica de securitate, informații despre echipamentele de securitate etc.
 2. Condiții legale și de securitate: Compania trebuie să îndeplinească toate cerințele legale și de securitate impuse de IGPR. Acest lucru poate include cerințe legate de echipamentele de securitate utilizate, procedurile de securitate implementate, calificările personalului etc.
 3. Certificare și formare a personalului: Anumiți membri ai personalului, cum ar fi agenții de securitate, pot trebui să fie certificați și să urmeze anumite cursuri de formare conform cerințelor IGPR.
 4. Taxe și taxe de licențiere: Compania va trebui să plătească taxe și taxe de licențiere pentru a solicita și a obține licența de la IGPR.
 5. Inspeții și verificări: IGPR poate efectua inspecții și verificări periodice pentru a se asigura că compania respectă toate cerințele și regulamentele impuse de lege. Aceste inspecții pot viza echipamentele de securitate, procedurile de securitate, calificările personalului etc.
 6. Reînoirea licenței: Licența trebuie reînoită periodic conform cerințelor IGPR.

 

În concluzie, autorizarea unei companii la IGPR este importantă pentru a asigura legalitatea, siguranța și credibilitatea activităților sale în domeniul securității și serviciilor private. Este un pas crucial pentru protejarea intereselor companiei, ale clienților și ale angajaților.

 

👨‍🚒 Autorizarea unei companii la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) reprezintă un proces esențial, cu aspecte legale și administrative, prin care autoritățile competente verifică și certifică conformitatea activității desfășurate cu normele și reglementările privind siguranța împotriva incendiilor și intervenția în situații de urgență.

Asigurarea acestei autorizări este crucială pentru fiecare afacere sau instituție operând într-o clădire, asigurându-se că dispune de măsurile adecvate pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență.

Principalele aspecte legate de autorizarea unei companii la ISU includ:

 1. Cerințe Legale și Reglementări: Fiecare țară sau regiune impune propriile reglementări și cerințe legale pentru autorizarea la ISU, variind în funcție de dimensiunea firmei, tipul de activitate și alți factori relevanți.
 2. Evaluarea Riscurilor și Planificarea Măsurilor de Siguranță: În cadrul procesului de autorizare, firma este supusă unei evaluări amănunțite pentru identificarea riscurilor de incendiu și stabilirea măsurilor necesare pentru prevenirea și gestionarea acestora. Acestea includ verificarea echipamentelor de stingere a incendiilor, instalațiilor electrice, căilor de evacuare, și altele.
 3. Instruirea Personalului: Autorizarea la ISU presupune, adesea, instruirea obligatorie a personalului în măsurile de siguranță împotriva incendiilor și procedurile de evacuare în caz de urgență. Aceasta implică simulări de incendiu și alte exerciții practice pentru o reacție rapidă și eficientă în situații de urgență.
 4. Documentație și Rapoarte: Compania trebuie să prezinte documentația necesară și să completeze rapoartele conform cerințelor ISU pentru a demonstra respectarea normelor. Acestea pot include planuri de evacuare, liste de verificare a echipamentelor de siguranță, rapoarte de inspecție, și altele.
 5. Reînnoirea Autorizării: Autorizarea la ISU nu este permanentă și trebuie reînnoită conform cerințelor legale și reglementărilor locale. Acest proces implică revizuirea și actualizarea măsurilor de siguranță pentru a reflecta schimbările în activitatea firmei sau în mediul de lucru.

În concluzie, autorizarea unei companii la ISU este un proces complex, necesitând respectarea strictă a cerințelor în materie de siguranță împotriva incendiilor și pregătire pentru situații de urgență. Fiind proactivi în respectarea acestor cerințe, firmele pot asigura protecția angajaților, a bunurilor și proprietăților lor.

Navigare
Contact

Contact

tel: 0371.401.262
mob: 0726.26.28.07
mob: 0726.26.28.02
mail: office@sectra.ro
orar: L-V, 08.00-16.00