PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE

COD COR 215119

 

Centrul nostru de pregătire de la Sectra oferă o serie de cursuri de securitate, certificate și acreditate, concepute pentru a crește nivelul de calificare al proiectanților în sisteme de securitate, inginerilor, tehnicienilor, operatorilor și managerilor de securitate.

Conținutul cursurilor include, printre altele, abordarea înțelegerii riscului, dezvoltarea cerințelor operaționale, înțelegerea tehnică, alegerea soluțiilor tehnice, implementarea soluțiilor și gestionarea sistemelor integrate de securitate, procesul de achiziții.

Cursurile Sectra pentru Proiectant Sisteme de Securitate, creează specializări pentru elaborarea soluțiilor tehnice, a documentației necesare pentru sistemele de alarmare la efracție, supraveghere video, control acces, semnalizare și alertare la incendiu, limitare și stingere, desfumare , evacuare gaze fierbinti.

Acest curs este necesar administratorilor și personalului companiilor care doresc să presteze legal activitatea de proiectare a acestor tipuri de sisteme.

Cursurile sunt împărțite echilibrat între pregătirea teoretică și cea practică, duratele fiind:

 • 80 de ore – pregătire teoretică
 • 80 de ore – pregătire practică

Autorizări

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, IGPR - Inspectoratul General al Poliției Române, IGSU- Inspectoratul General al Situatiilor de Urgenta. La absolvirea cursului se eliberează un Certificat de absolvire emis de Ministerul Educației Naționale pentru ocupația “Proiectant sisteme de securitate”- cod COR 215119. Certificatul de absolvire e necesar la licențierea societăților de către IGPR, IGSU pentru activitatea de proiectare.

Conform:

LEGE nr. 333 din 08.07.2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor*  (actualizată la data de 1 decembrie 2015*)

HOTARAREA Nr. 301 din 11.04.2012 actualizata conform HG 1002/23.12.2015,privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

ORDINUL Nr. 87 din 06.04.2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor.

ANEXE ORDINUL nr. 87/06.04.2010

Competențe dobândite

 1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 2. Aplicarea normelor de protecție a mediului
 3. Aplicarea procedurilor de calitate
 4. Elaborarea analizei de risc privind protecția persoanelor și a valorilor
 5. Elaborarea specificației tehnico-operative a sistemelor de securitate
 6. Elaborarea soluției tehnice a sistemului tehnic de detecție și semnalizare la efracție și control acces
 7. Elaborarea soluției tehnice a sistemului tehnic de detectare, semnalizare și alarmare de incendiu
 8. Elaborarea soluției tehnice a sistemului tehnic de stingere automată a incendiului
 9. Elaborarea soluției tehnice a sistemului tehnic de ventilare pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinți
 10. Elaborarea soluției tehnice a sistemului tehnic de televiziune cu circuit închis (TVCI)
 11. Elaborarea soluției tehnice a sistemului tehnic de monitorizare
 12. Elaborarea proiectului sistemului tehnic de detecție și semnalizare la efracție și control acces
 13. Elaborarea proiectului sistemului tehnic de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu
 14. Elaborarea proiectului sistemului tehnic de stingere automată a incendiului
 15. Elaborarea proiectului sistemului tehnic de ventilare pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinți
 16. Elaborarea proiectului sistemului tehnic de televiziune cu circuit închis (TVCI)
 17. Elaborarea proiectului sistemului tehnic de monitorizare
 18. Verificarea proiectului tehnic
 19. Întocmirea de devize
 20. Monitorizarea execuției proiectului

 

Documente și condiții de înscriere

Documente necesare înscrierii:

 • cerere și contract: le poți obține de aici
 • copie după buletin/carte de identitate;
 • copie după certificatul de naștere;
 • copie după diplomă studii superioare tehnice cu competențe electrice, în instalații, mecanică, hidraulică, electrotehnică, energetică sau de subinginer;
 • adeverință medicală care să ateste că ești “clinic sănătos” pentru a urma cursul de specializare (o poți obține de la medicul de familie) SAU fișa de aptitudini de la medicina muncii “apt”.

 

Condiții necesare înscrierii: studii superioare în cel puțin unul din următoarele domenii: electric, instalații, mecanică, hidraulică, electrotehnică, energetică, sau studii de subinginer.

Pentru înscriere:

 

Pas 1: Cererea de înscriere conform formularului din meniul Agendă cursuri sau DESCARCĂ CERERE ȘI CONTRACT se completează în format electronic sau scris de mână. (Se printează, semnează și stampilează sau ce completează electronic, după caz);

 

Pas 2: Cererea de înscriere completata conform Pas 1, împreuna cu documentele solicitate -listă documente necesare în funcție de curs , se scanează și se transmit pe e-mail la adresa office@sectra.ro.

 

Pas 3: În termen de maxim 24 de ore, din momentul transmiterii documentelor, colegii noștri vă vor contacta.

 

Pas 4: După finalizarea înscrierilor, fiecare cursant va primi pe adresa de e-mail indicată în cererea de înscriere:
1. Datele de acces;
2. Factura în format electronic;

 

Informații suplimentare se vor transmite pe parcursul cursului.

DESCARCĂ CERERE ȘI CONTRACT

Cerere ofertă și contact la:
Tel0371 401 262  
office@sectra.ro

ARTICOLE SIMILARE

Navigare
Contact

Contact

tel: 0371.401.262
mob: 0726.26.28.07
mob: 0726.26.28.02
mail: office@sectra.ro
orar: L-V, 08.00-16.00