RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - DPO

 (DATA PROTECTION OFFICER)

COD COR 242231

 

Pentru companii, protejarea confidențialității și a datelor cu caracter personal este o problemă de risc dar și de încredere.

Protejarea confidențialității și a vieții private este crucial și atenuează riscurile de incidente costisitoare, reputația, sancțiunile de reglementare și alte daune.

În același timp, este obligatoriu ca o companie să inspire încredere clienților, partenerilor de afaceri și angajaților. Când se pierde încrederea, impactul asupra afacerii poate fi devastator.

Cursul nostru de la SECTRA promovează conștientizare a confidențialității și învață pe cursanți să prevină riscurile pentru companii.

 

Ce este Cursul - Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal - DPO?

Este o specializare nou concepută pe baza Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 2016/679 (GDPR), care a devenit aplicabil în mod obligatoriu pe teritoriul Uniunii Europene.

 

Ce înseamnă Data Protection Officer- DPO

DPO este persoana-cheie într-o organizație, face parte din top-managementul acesteia și asigură buna desfășurare a protecției informațiilor personale ale angajaților, clienților și a terților. De asemenea, inițiază și asigură comunicarea eficientă în relația operator-persoane vizate-persoane împuternicite-terți și autoritățile naționale și internaționale, care au legătură cu protecția datelor cu caracter personal.

Acestă specializare deschide porți spre un nou serviciu în domeniul securității private, mai ales în consultanța în securitatea informațiilor.

Avantajul Responsabilului cu Protecția Datelor cu Caracter Personal este că acest serviciu poate fi externalizat și astfel se pot dezvolta inițiative private.

 

Durata 

 • Programul de formare profesională este de 180 de ore
 • 60 de ore pregătire teoretică
 • 120 de ore pregătire practică individuală
 
Autorizări 

Cursul acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale oferă competențele necesare și calitățile profesionale, în special cunoștințe de specialitate în dreptul și practicile din domeniul protecției datelor și în îndeplinirea sarcinilor speciale.

La absolvirea cursului se eliberează un Certificat de absolvire emis de Ministerul Educației Naționale pentru ocupația"Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal"- cod COR 242231.

Competențe și deprinderi dobândite
 1.  Informarea organizației și a persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
 2. Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat.
 3. Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației, cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
 4. Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
 5. Respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
 6. Asigurarea și gestionarea registrului de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal.
 7. Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal.
 8. Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
 9. Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației.
 10. Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Documente și condiții pentru înscriere

 • cerere și contract de înscriere 
 • copie carte de identitate
 • copie diplomă licență studii superioare - diplomă de licență (4 ani) sau diplomă de licență (3 ani) - Nivel 6 conform Cadrului Național al Calificărilor - CNC/EQF
 • adeverință medicală de la medicul de familie, cu mențiunea "clinic sănătos" sau fișa de aptitudini de la medicul de medicina muncii „apt” 

 

evaluator-de-risc-la-securitatea-fizica-tn

    DESCARCĂ CERERE ȘI CONTRACT

Cerere ofertă și contact la:
 

Navigare
Contact

Contact

tel: 0371.401.262
mob: 0726.26.28.07
mob: 0726.26.28.03
-mail: office@sectra.ro
orar: L-V, 08.00-16.00